Anunţ

Caută printre mesajele de pe forum înainte de a scrie unul nou!
Formulează corect întrebarea sau problema pe care o ai.
Respectă regulile forumului și Codul de Conduită!

#1 09 Nov 2018 06:10:22

moromete
Membru
Locaţie: Hunedoara
Înregistrat: 24 Nov 2009
Mesaje: 56
Site web

[REZOLVAT, partial]Problema USB GPS SiRFStarIV NL-442U

Rezolvat partial.

Adica, daca nu apelez la systemctl enable/start/stop, si folosesc linia de comanda cu

#gpsd -n /dev/ttyUSB0

merge perfect, '-n' sa nu mai astepte GPS-ul sa iasa din standby, al meu are asa ceva.
asa merg toate gpsmon, cgps, xgps, ...
imi ajunge si asa, ca sa pot lucra ce ma intereseaza.
insa am observat ceva:

# systemctl start gpsd
# systemctl status gpsd
● gpsd.service - GPS (Global Positioning System) Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gpsd.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Vi 2018-11-09 12:17:41 EET; 6s ago
Main PID: 20640 (gpsd)
   CGroup: /system.slice/gpsd.service
           └─20640 /usr/sbin/gpsd -N

la lansare se foloseste '/usr/sbin/gpsd -N'
'-N' non resident, lansarea deamonului urmeaza sa se faca numai cind este detectat USB GPS, aceasta nu se face deoarece, probabil sunt probeleme cu udev.
am gasit unde sa adaug '-n' dar nu ajuta pentru ca deamonul nu este lansat la conectarea GPS-ului.

Am sapat de ieri pina acum 10 min, imi ajunge, ma multumesc si cu linia de comanda.
============================================================================

Salutare,

Nu am Ubuntu sau Kubuntu, am KDE Neon,


# inxi -Fx
System:    Host: romeo-All-Series Kernel: 4.15.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: KDE Plasma 5.14.0 (Qt 5.11.1) Distro: neon 16.04 xenial

Sper sa nu supar pe nimeni !

Nu reusesc sa fac functionabil USB GPS-ul.

Inainte de introducere GPS in USB

# ls -l /dev/tty* | grep USB

# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 413c:2107 Dell Computer Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Dupa introducere GPS in USB

#ls -l /dev/tty* | grep USB
crw-rw---- 1 root dialout 188,  0 nov  9 07:15 /dev/ttyUSB0

# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 006: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Bus 002 Device 002: ID 413c:2107 Dell Computer Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

GPS-ul recunoscut: Bus 002 Device 006: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port

# systemctl stop gpsd
Warning: Stopping gpsd.service, but it can still be activated by:
  gpsd.socket

# rm /var/run/gpsd.sock

# systemctl status gpsd
● gpsd.service - GPS (Global Positioning System) Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gpsd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Vi 2018-11-09 07:16:54 EET; 1min 26s ago
Main PID: 12029 (code=exited, status=0/SUCCESS)

nov 08 12:43:17 romeo-All-Series systemd[1]: Started GPS (Global Positioning System) Daemon.
nov 09 07:16:54 romeo-All-Series systemd[1]: Stopping GPS (Global Positioning System) Daemon...
nov 09 07:16:54 romeo-All-Series systemd[1]: Stopped GPS (Global Positioning System) Daemon.

#systemctl status gpsd.socket
● gpsd.socket - GPS (Global Positioning System) Daemon Sockets
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gpsd.socket; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (listening) since Jo 2018-11-08 12:43:17 EET; 18h ago
   Listen: /var/run/gpsd.sock (Stream)
           [::1]:2947 (Stream)
           127.0.0.1:2947 (Stream)
#systemctl stop gpsd.socket


#gpsmon /dev/ttyUSB0

Se primesc date,

/dev/ttyUSB0 4800 8N1         SiRF>
┌─────────── X ────── Y ────── Z ────────── North ──── East ───── Alt ─────────┐
│Pos:  4107019  1734586  4546285 m       45.75222° 22.89661°      257 m        │
│Vel:      0.0      0.0      0.0 m/s          0.0       0.0       0.0 climb m/s│


De aici:    GPS troubleshooting...

#gpsd -N -D3 -F /var/run/gpsd.sock
gpsd:INFO: launching (Version 3.15)
gpsd:INFO: listening on port gpsd
gpsd:INFO: running with effective group ID 20
gpsd:INFO: running with effective user ID 124
gpsd:INFO: startup at 2018-11-09T05:23:22.000Z (1541741002)
^Cgpsd:WARN: received terminating signal 2.
gpsd:WARN: exiting.

Primul pas e OK !

#gpsd -N -D3 -F /var/run/gpsd.sock /dev/ttyUSB0
gpsd:INFO: launching (Version 3.15)
gpsd:INFO: listening on port gpsd
gpsd:INFO: stashing device /dev/ttyUSB0 at slot 0
gpsd:INFO: running with effective group ID 20
gpsd:INFO: running with effective user ID 124
gpsd:INFO: startup at 2018-11-09T05:25:41.000Z (1541741141)
^C*** buffer overflow detected ***: gpsd terminated
======= Backtrace: =========
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x777e5)[0x7ff324c257e5]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__fortify_fail+0x5c)[0x7ff324cc715c]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x117160)[0x7ff324cc5160]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x1190a7)[0x7ff324cc70a7]

#gpsd -N -D3 -F /var/run/gpsd.sock /dev/ttyUSB0
gpsd:INFO: launching (Version 3.15)
gpsd:INFO: listening on port gpsd
gpsd:INFO: stashing device /dev/ttyUSB0 at slot 0
gpsd:INFO: running with effective group ID 20
gpsd:INFO: running with effective user ID 124
gpsd:INFO: startup at 2018-11-09T05:26:52.000Z (1541741212)

Nu apare "gpsd: <= control(6): /dev/ttyUSB0 already active"

Aici: GPS USB hotplugtroubleshooting...

# tail -f /var/log/syslog
Nov  9 07:20:25 romeo-All-Series kernel: [605260.157706] pps pps0: source "/dev/ttyUSB0" added
Nov  9 07:21:10 romeo-All-Series org.kde.Spectacle[7044]: kf5.kio.core: Invalid URL: QUrl("Screenshot_20181109_072110.png")
Nov  9 07:21:10 romeo-All-Series org.kde.Spectacle[7044]: kf5.kio.core: Invalid URL: QUrl("Screenshot_20181109_072110.png")
Nov  9 07:21:39 romeo-All-Series org.kde.Spectacle[7044]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 4989, resource id: 38416588, major code: 40
(TranslateCoords), minor code: 0
.....
Nov  9 07:31:11 romeo-All-Series kernel: [605905.272833] usb 2-6: USB disconnect, device number 7
Nov  9 07:31:11 romeo-All-Series kernel: [605905.273291] pl2303 ttyUSB0: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB0
Nov  9 07:31:11 romeo-All-Series kernel: [605905.273334] pl2303 2-6:1.0: device disconnected

Dupa reconectare

# tail -f /var/log/syslog
....
Nov  9 07:31:53 romeo-All-Series kernel: [605947.816765] usb 2-6: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
Nov  9 07:31:53 romeo-All-Series kernel: [605947.969345] usb 2-6: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
Nov  9 07:31:53 romeo-All-Series kernel: [605947.969353] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Nov  9 07:31:53 romeo-All-Series kernel: [605947.969358] usb 2-6: Product: USB-Serial Controller D
Nov  9 07:31:53 romeo-All-Series kernel: [605947.969362] usb 2-6: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
Nov  9 07:31:53 romeo-All-Series kernel: [605947.969969] pl2303 2-6:1.0: pl2303 converter detected
Nov  9 07:31:53 romeo-All-Series kernel: [605947.970699] usb 2-6: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
Nov  9 07:31:53 romeo-All-Series mtp-probe: checking bus 2, device 8: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-6"
Nov  9 07:31:53 romeo-All-Series mtp-probe: bus: 2, device: 8 was not an MTP device

Lipsesc:

gpsd.hotplug: gpsd_control(action=add, arg=/dev/ttyUSB0)
gpsd.hotplug: launching gpsd  -F /var/run/gpsd.sock

# gpsd -N -n -F /var/run/gpsd.sock -D 5
gpsd:PROG: control socket opened at /var/run/gpsd.sock
gpsd:INFO: launching (Version 3.15)
gpsd:IO: opening IPv4 socket
gpsd:IO: opening IPv6 socket
gpsd:INFO: listening on port gpsd
gpsd:PROG: NTP: shmat(195002428,0,0) succeeded, segment 0
gpsd:PROG: NTP: shmat(195035197,0,0) succeeded, segment 1
gpsd:PROG: NTP: shmat(195067966,0,0) succeeded, segment 2
gpsd:PROG: NTP: shmat(195100735,0,0) succeeded, segment 3
gpsd:PROG: NTP: shmat(195133504,0,0) succeeded, segment 4
gpsd:PROG: NTP: shmat(195166273,0,0) succeeded, segment 5
gpsd:PROG: NTP: shmat(195199042,0,0) succeeded, segment 6
gpsd:PROG: NTP: shmat(195231811,0,0) succeeded, segment 7
gpsd:PROG: successfully connected to the DBUS system bus
gpsd:PROG: shmget(0x47505344, 8936, 0666) for SHM export succeeded
gpsd:PROG: shmat() for SHM export succeeded, segment 195264580
gpsd:INFO: running with effective group ID 20
gpsd:INFO: running with effective user ID 124
gpsd:INFO: startup at 2018-11-09T05:51:20.000Z (1541742680)

Deja ma depaseste.

#gpsmon

Ecranul de gpsmode.

tcp://localhost:2947          JSON slave driver>
(90) {"class":"VERSION","release":"3.15","rev":"3.15-2build1","proto_major":3,"proto_minor":11}
(32) {"class":"DEVICES","devices":[]}
(122) {"class":"WATCH","enable":true,"json":false,"nmea":false,"raw":2,"scaled":false,"timing":false,"split24":false,"pps":tr
ue}

iar la,
# gpsd -N -n -F /var/run/gpsd.sock -D 5
gpsd:PROG: control socket opened at /var/run/gpsd.sock
gpsd:INFO: launching (Version 3.15)
gpsd:IO: opening IPv4 socket
gpsd:IO: opening IPv6 socket
gpsd:INFO: listening on port gpsd
gpsd:PROG: NTP: shmat(195002428,0,0) succeeded, segment 0
gpsd:PROG: NTP: shmat(195035197,0,0) succeeded, segment 1
gpsd:PROG: NTP: shmat(195067966,0,0) succeeded, segment 2
gpsd:PROG: NTP: shmat(195100735,0,0) succeeded, segment 3
gpsd:PROG: NTP: shmat(195133504,0,0) succeeded, segment 4
gpsd:PROG: NTP: shmat(195166273,0,0) succeeded, segment 5
gpsd:PROG: NTP: shmat(195199042,0,0) succeeded, segment 6
gpsd:PROG: NTP: shmat(195231811,0,0) succeeded, segment 7
gpsd:PROG: successfully connected to the DBUS system bus
gpsd:PROG: shmget(0x47505344, 8936, 0666) for SHM export succeeded
gpsd:PROG: shmat() for SHM export succeeded, segment 195264580
gpsd:INFO: running with effective group ID 20
gpsd:INFO: running with effective user ID 124
gpsd:INFO: startup at 2018-11-09T05:51:20.000Z (1541742680)
gpsd:CLIENT: => client(0): {"class":"VERSION","release":"3.15","rev":"3.15-2build1","proto_major":3,"proto_minor":11}\x0d\x0a
gpsd:PROG: checking client(0)
gpsd:CLIENT: <= client(0): ?WATCH={"raw":2,"pps":true}\x0d\x0a
gpsd:CLIENT: => client(0):
{"class":"DEVICES","devices":[]}\x0d\x0a{"class":"WATCH","enable":true,"json":false,"nmea":false,"raw":2,"scaled":false,"timing":false,"split24":false,"pps":true}\x0d\x0a

ecranul gpsmon a ramas la liniile de mai sus

Am oprit gpsmon

# gpsd -N -n -F /var/run/gpsd.sock -D 5
.....
gpsd:PROG: checking client(0)
gpsd:INFO: detaching 127.0.0.1 (sub 0, fd 7) in detach_client
gpsd:CLIENT: => client(0): {"class":"VERSION","release":"3.15","rev":"3.15-2build1","proto_major":3,"proto_minor":11}\x0d\x0a
gpsd:PROG: checking client(0)
gpsd:CLIENT: <= client(0): ?WATCH={"enable":true,"json":true};\x0a
gpsd:CLIENT: => client(0):
{"class":"DEVICES","devices":[]}\x0d\x0a{"class":"WATCH","enable":true,"json":true,"nmea":false,"raw":0,"scaled":false,"timing":false,"split24":false,"pps":false}\x0d\x0a
gpsd:PROG: checking client(0)
gpsd:INFO: detaching 127.0.0.1 (sub 0, fd 7) in detach_client

$ cgps
┌───────────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────┐
│    Time:       n/a                        ││PRN:   Elev:  Azim:  SNR:  Used: │
│    Latitude:   n/a                        ││                                 │
│    Longitude:  n/a                        ││                                 │
│    Altitude:   n/a                        ││                                 │
│    Speed:      n/a                        ││                                 │
│    Heading:    n/a                        ││                                 │
│    Climb:      n/a                        ││                                 │
│    Status:     NO FIX (0 secs)            ││                                 │
│    Longitude Err:   n/a                   ││                                 │
│    Latitude Err:    n/a                   ││                                 │
│    Altitude Err:    n/a                   ││                                 │
│    Course Err:      n/a                   ││                                 │
│    Speed Err:       n/a                   ││                                 │
│    Time offset:     n/a                   ││                                 │
│    Grid Square:     n/a                   ││                                 │
└───────────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────┘
isis    124     ISIS            # IS-IS over IPv4
sctp    132     SCTP            # Stream Control Transmission Protocol
fc      133     FC              # Fibre Channel
mobility-header 135 Mobility-Header # Mobility Support for IPv6 [RFC3775]
udplite 136     UDPLite         # UDP-Lite [RFC3828]
mpls-in-ip 137  MPLS-in-IP      # MPLS-in-IP [RFC4023]
manet   138                     # MANET Protocols [RFC5498]
hip     139     HIP             # Host Identity Protocol
shim6   140     Shim6           # Shim6 Protocol [RFC5533]
wesp    141     WESP            # Wrapped Encapsulating Security Payload
rohc    142     ROHC            # Robust Header Compression
{"class":"WATCH","enable":true,"json":true,"nmea":false,"raw":0,"scaled":false,"timing":false,"split24":false,"pps":false}

Si cam atit

# gpsd -V -N
gpsd: 3.15 (revision 3.15-2build1)

# gpsd -l -N | grep SiRF
n       b               *       SiRF

iar aici:  gpsd USB GPS compatibile..., nu gasesc SiRFStarIV NL-442U

Oare trebuie sa returnez GPS-ul ?!?
Problema e ca am 14 zile pentru returnare, si nu as vrea sa ramin cu el pe  cap.


Ma ajuta cineva, va rog ?

Multumesc !

Editat ultima oară de moromete (09 Nov 2018 09:43:30)


Nu poti atribui decit puteri pe care le poti defini, prin urmare le poti dobindi

Offline

 
Feed

Antet forum

Powered by FluxBB