Anunţ

Caută printre mesajele de pe forum înainte de a scrie unul nou!
Formulează corect întrebarea sau problema pe care o ai.
Respectă regulile forumului și Codul de Conduită!

#1 07 Mar 2010 13:03:47

shogun1
Membru
Înregistrat: 01 Apr 2009
Mesaje: 1213
Site web

Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Ubuntu este o distribuţie dedicată în principiu începătorilor. Dar am observat că obiceiurile căpătate în timpul folosirii Windows fac neclare unele aspecte importante ale utilizării unei distribuţii Linux. Am impresia că drepturile/permisiunile fişierelor şi structura comenzilor date în consolă/terminal încurcă mulţi începători, mai mult chiar decât alte chestii mai complexe. În măsura cunoştinţelor şi ¨talentului meu literar¨ am încercat să clarific puţin aceste aspecte.                           A) Structura comenzilor în GNU/Linux

Datorită avantajelor sale, comenzile sunt des utilizate în Linux. De cele mai multe ori când un începător are nevoie de ajutor şi apelează la alte persoane pe un forum specializat, răspunsurile primite vor fi sub forma unor comenzi.
Pentru a fi memorate şi folosite cu succes, comenzile trebuie înţelese. În principiu o comandă este o scurtă propoziţie: computer fă asta deci subiect+predicat+complement! Dar cum întotdeauna subiectul este acelaşi (computerul/calculatorul/PC-ul/maşina sau indiferent cum altfel îl numim), nu e necesar să apară în comandă, este subînţeles... Aşadar rămân doar predicatul şi complementul, altfel spus comanda (acţiunea) şi argumentele necesare acţiunii. Da, de multe ori avem nevoie de mai multe argumente, deci sintaxa va fi:
acţiune argument_1 argument_2 ... argument_n
Deasemeni e bine de reţinut ca aceste comenzi sunt prescurtări ale cuvintelor din limba engleză:
cd= change directory= schimbă directorul (folderul) curent
cp= copy = copiază
ls= list= listează (afişează)
mkdir= make directory= creează director
mv= move= mută
rm= remove= înlătură/ ştergeSă exemplificăm:
1)cd /home/user/Desktop   =>comanda aceasta va schimba directorul curent în directorul /home/user/Desktop, adică ne va muta în acel director. Această înşiruire care poate părea greoaie este necesară pt. a arăta sistemului calea exactă (path) către acel director. Dacă suntem în directorul /home/user ajunge comanda cd Desktop, deoarece sistemul vede directorul Desktop în directorul curent. Dar dacă suntem în / sau /usr/bin sau /home/user/Downloads, deoarece aceste directoare nu conţin un director Desktop vom primi outputul (ieşirea, răspunsul, eroarea) bash: cd: Desktop: No such file or directory! De aceea trebuie folosită calea exactă!
2)cp file.txt Documents   =>comandă ce va muta fişierul numit file.txt în directorul Documents. Se observă că am pus întâi acţiunea dorită (copiere) apoi argumentele necesare (ce mutăm + unde mutăm). Argumentele sunt date în această ordine: 1- fişierul/directorul sursă, 2- fişierul/directorul destinaţie...
3)rm –rf Muzică   =>această comandă şterge de pe maşină directorul Muzică. Dar dacă directorul nu e gol (conţine alte directoare şi fişiere), sistemul nu va executa acţiunea dorită! Pentru aceasta adăugăm comenzii unele OPŢIUNI, în cazul nostru -rf (opţiunile sunt precedate de o liniuţă -). r= recursive= se aplică atât directorului în cauză cât şi subdirectoarelor şi fişierelor conţinute, iar f= force = forţat = nu ne interesează că directorul nu e gol, sau că e important, nu ne interesează părerea sitemului. Deci, opţiunea f= force trebuie folosită cu ATENŢIE!!!
4)sudo aptitude install vlc    sau    sudo apt-get install vlc     =>comandă care va instala aplicaţia multimedia vlc. Sudo vine de la superuser do (facem ceva cu drepturi de root/superuser, avem drepturi depline pe sistem), aptitude (apt-get) este numele utilitarului cu care administrăm aplicaţii, install= instalează, vlc= programul pe care dorim să-l instalăm.
5)chmod 777 /home/user/Director   =>chmod= change mod= schimbă permisiunile/atributele/drepturile unui director/fişier, 777 sunt permisiunile date în cifre, /home/user/Director este directorul căruia dorim să-i modificăm permisiunile.
6)rm -f /home/user/.*   =>comandă care şterge toate fişierele a căror denumire începe cu ¨.¨ şi continuă cu orice şi oricâte caractere. Sunt fişierele de configurare şi sunt ascunse (punând punct în faţa numelui unui fişier/director îl ascundem. Această comandă este foarte utilă în cazul în care am făcut modificări în sistem sau aplicaţii, avem unele probleme şi nu ştim să remediem sau să revenim la setările anterioare. După rularea comenzii vom avea un sistem ¨virgin¨, cu toate setările iniţiale (temă, wallpaper, setări aplicaţii, conexiune net, semne de carte în Firefox, etc.), şi evident am scăpat de setările problematice.
7)rm -rf /   =>ESTE O COMANDĂ EXTREM DE PERICULOASĂ, ŞTERGE PARTIŢIA / (ROOT)!!! NU O RULAŢI NICIODATĂ! O DAU PENTRU UN SINGUR MOTIV: ÎNAINTE DE A DA O COMANDĂ INCERCAŢI SĂ ÎNŢELEGEŢI CE VA FACE ACEASTĂ COMANDĂ!!! În cazul acesta rm= remove= şterge, -rf= recursiv+forţat= se aplică tuturor directoarelor şi fişierelor, indiferent dacă e o prostie, / este directorul root, rădăcina sistemului de fişiere, efectiv curăţăm TOT... sad
8)Veţi primi eroare la unele din aceste comenzi. Motivul: nu aveţi permisiunea de a le folosi! Soluţia: trebuie să deveniţi root/superuser (sudo su, sau sudo su -, sau activaţi contul de root), sau să căpătaţi drepturile de root/superuser pentru o anumită perioadă (sudo pus înaintea comenzii date). Descoperiţi singuri care sunt cazurile în care trebuie căpătate drepturi suplimentare, sunt convins că aşa veţi învăţa mult mai multe şi mai uşor!

  Câteva comenzi mai des utilizate se găsesc la:
http://docs.google.com/viewer?a=v&q … k3aVXn3pGA
http://ss64.com/bash/

  Cred că aţi observat că am folosit caracterul * pentru a înlocui unul sau mai multe caractere (litere, cifre). * şi alte asemenea simboluri se numesc metacaractere (wildcards), şi sunt foarte utile. Metacaractere sunt: *, -, ?, [ ], etc. De fapt aproape toate simbolurile non-alfanumerice (deci care nu sunt litere sau cifre). Singurele caractere non-alfanumerice care nu sunt metacaractere sunt punctul (.) şi linia jos ( _ ).
Comenzile se pot grupa, deci putem da simultan 2 sau mai multe comenzi, despărţite de unele simboluri:
1)comenzi fără legătură între ele, comenzi executate pe rând (comenzi legate prin ; ):
                                pwd; ls -l   pwd= arată în ce director suntem, ls -l= arată conţinutul directorului, dar nu este influenţată de prima comandă sau invers, ambele comenzi se pot da separat cu aceleaşi rezultate, sau se poate inversa ordinea lor...:
camelia@stressat ~$  pwd; ls -l
/home/camelia                   
total 734100                     
-rw-rw-r--  1 camelia camelia        43 2010-01-20 17:59 cityfm_128.m3u
drwxrwxrwx  2 camelia camelia      4096 2010-03-06 16:13 Desktop/     
-rw-r--r--  1 camelia camelia   7676015 2010-02-14 08:49 dixit.qdb
drwxr-xr-x  7 camelia camelia      4096 2010-02-14 08:44 Documents/
drwxr-xr-x  8 camelia camelia      4096 2010-03-06 20:44 Downloads/

... etc. Sunt prea multe linii pentru a fi afişate aici.
     
     2)comenzi interdependente: a doua comandă se execută asupra rezultatului primei comenzi, cu condiţia ca prima comandă să se încheie cu succes (comenzi legate prin && ):
                               cd /home/user/Documents && ls -l  mai întâi schimbăm directorul, apoi vrem să ştim ce conţine:
camelia@stressat Desktop $ cd /home/camelia/Documents && ls -l
total 139244                                                   
drwxrwxr-x 2 camelia camelia     4096 2010-03-07 11:34 1-Tutoriale/
-rwxrwxrwx 1 camelia camelia  1247064 2009-09-10 18:37 5151_100_Linux_Tips_and_Tricks.PDF*
-rwxrwxrwx 1 camelia camelia    51952 2009-09-26 18:53 asher-samurai-jack.png*           
-rw-rw-r-- 1 camelia camelia   253159 2010-01-17 17:53 atheros.pdf                       
drwxrwxr-x 3 camelia camelia     4096 2010-01-27 19:58 bash-Mandriva/                     
drwxrwxr-x 2 camelia camelia     4096 2010-01-27 19:57 bash-Sabayon/
-rwxrwxrwx 1 camelia camelia   729088 2009-08-01 11:57 carte linux.doc*
-rwxrwxrwx 1 camelia camelia    21504 2009-08-01 11:53 Comenzi Linux.doc*

 
  Spuneam că prima comandă trebuie să fie corectă, să se încheie cu succes, altfel a doua comandă nu se poate aplica, e inutilă :
camelia@stressat ~$ cd /home/user/Documents && ls -l
bash: cd: /home/user/Documents: No such file or directory

    Greşeala este user în loc de numele corect al userului (în acest caz camelia).
camelia@stressat ~$ cd /home/camelia/Documens && ls -l
bash: cd: /home/camelia/Documens: No such file or directory

      Greşeala acum este Documens în loc de Documents.

3)comenzi interdependente: a doua comandă se execută DOAR dacă prima dă eroare(comenxi legate prin || ):
cd proba || mkdir -p proba    =>vrem să ne mutăm în directorul proba, dacă el există a doua comandă nu se mai execută, dar dacă nu există, intervine a doua comandă, care îl creează:
camelia@stressat ~$ cd proba
bash: cd: proba: No such file or directory
camelia@stressat ~$ cd proba || mkdir proba
bash: cd: proba: No such file or directory
camelia@stressat ~$ cd proba
camelia@stressat proba $
                Observăm că s-a creat directorul proba...
         
                  B)Permisiunile/drepturile fişierelor/directoarelor

  Un alt aspect cam neînţeles de începători se referă la permisiunile/drepturile/atributele fişierelor şi directoarelor. Spre deosebire de Windows, sistemele Linux au o politică strictă de departajare a utilizatorilor. De obicei ca user obişnuit vom avea dreptul de a face tot ce vrem în directorul nostru personal (/home/user), dar nu şi în directoarele altor utilizatori (/ este directorul userului root, /home/dan este directorul altui user/dan).
  Aceste drepturi asupra obiectelor se împart în trei categorii:
      1) read= citire= r= 4
      2)write= scriere= w= 2
      3)execute= execuţie= x= 1

şi se dau pentru trei categorii de utilizatori: proprietarul obiectului, grupul proprietarului, restul lumii.
  Aceste drepturi de acces se pot scrie în forma rwx sau 7 ( r+w+x   =>  4+2+1=7) pt. drepturi depline, sau r-x respectiv 5 (r+x  =>  4+1=5) pt. permisiuni de citire şi execuţie, dar nu de scriere (modificare a conţinutului).
Pentru a vedea drepturile de acces asupra unui obiect folosim comanda ls -l (ls -l file pt. Fişierul ¨file¨, sau ls -l pt. toate obiectele din directorul în care suntem (subdirectoare şi fişiere). Pentru a vedea şi fişierele ascunse comanda este ls -al.
Outputul (răspunsul sistemului) va fi ceva de forma:

dan@stressat Documents $ ls -l
total 139244                       
drwxrwxr-x 2 dan dan   4096 2010-03-07 08:18 1-Tutoriale/
-rwxrwxrwx 1 dan dan   1247064 2009-09-10 18:37 5151_100_Linux_Tips_and_Tricks.PDF*
-rw-rw-r-- 1 dan dan     3645 2010-01-09 12:37 Alex-linux-counter-500412.png     
-rwxrwxrwx 1 dan dan    51952 2009-09-26 18:53 asher-samurai-jack.png*           
-rw-rw-r-- 1 dan dan   253159 2010-01-17 17:53 atheros.pdf       

                 
  Permisiunile de care vorbim sunt: rwxrwxrwx. Grupate pe useri ar fi cam aşa: rwx rwx rwx, trei grupuri de litere rwx. Primul grup reprezintă drepturile proprietarului, al doilea grup drepturile userilor din grupul proprietarului, al treilea grup drepturile celorlalţi, ale altor useri (cei ce nu sunt nici proprietari nici nu sunt în grupul acestuia). În exemplul de mai sus proprietarul e dan, iar grupul său tot dan. rwxrwxrwx arată faptul că toată lumea (proprietar, grupul acestuia, restul lumii) au drepturi depline asupra obiectului (citire+scriere+execuţie). Dacă un user nu are un drept în loc de acest drept vom avea o linie -.
d-ul din faţa liniei  drwxrwxr-x 2 dan dan   4096 2010-03-07 08:18 1-Tutoriale/  arată că obiectul este un director.
Următoarele caractere ne arată drepturile asupra obiectului: drepturi depline pt. proprietar şi grup, drepturi de citire şi execuţie (pt. directoare execuţie înseamnă deschidere) pt. ceilalţi, dar nu şi drept de scriere. În loc de w avem o linie -, ceea ce reprezintă faptul că aceşti useri nu pot modifica conţinutul obiectului – deci nu au drept de scriere...  În cifre drepturile se scriu 775.
 
Liniuţa – din faţa liniei   -rw-rw-r-- 1 dan dan   253159 2010-01-17 17:53 atheros.pdf    arată că avem de a face cu un fişier. Drepturile asupra acestui fişier sunt rw-rw-r--, drept de scriere+citire, nu şi de execuţie pt. proprietar şi grupul său, respectiv drept de citire (nu şi scriere şi execuţie) pt. restul lumii). În cifre drepturile ar fi: 664.

a)Modificarea drepturilor de acces se face prin comanda chmod.
Exemplu:    chmod 777 /home/user/Tutoriale/*                           
                chmod -R  777 /home/user/Tutoriale

               
Această comandă va da drepturi depline tuturor asupra directorului Tutoriale si asupra tuturor fişierelor conţinute de acesta! Detalii aflaţi cu ajutorul comenzii chmod --help

       IMPORTANT:
Dacă cineva e dispus să facă completări, să dezvolte subiectul, să modifice stilul într-unul mai pe înţelesul începătorilor, poate copia textul, să-l adapteze/modifice/completeze/îmbunătăţească şi să facă alt post, cu singura condiţie să mă anunţe pt. a şterge postul ăsta (nu are rost să aglomerăm inutil forumul), sau dacă e admin să-l şteargă personal!!! big_smile

Editat ultima oară de shogun1 (08 Mar 2010 07:56:58)

Offline

 

#2 12 Mar 2010 04:28:21

Sergiu Tot
Membru
Locaţie: Cluj
Înregistrat: 23 Jun 2009
Mesaje: 193
Site web

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Pentru cei carora nu le este clara semnificatia permisiunilor, am scris in urma cu ceva vreme un mic tutorial: Drepturile fisierelor in UNIX. Ultima parte (Alte drepturi) poate fi omisa, pentru ca nu e valabila in Linux.

Offline

 

#3 12 Mar 2010 09:09:41

shogun1
Membru
Înregistrat: 01 Apr 2009
Mesaje: 1213
Site web

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Multumesc pentru completare Agkelos! In mod evident ai prezentat mai detaliat...

Offline

 

#4 12 Mar 2010 12:21:08

mark
Membru
Locaţie: Bals
Înregistrat: 11 Oct 2009
Mesaje: 41

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Agkelos: mi-a placut articolul tau. Incearca sa modifici in modul octal, mai spre sfarsit: 3 da drept de executare si scriere.

Offline

 

#5 12 Mar 2010 12:29:03

Sergiu Tot
Membru
Locaţie: Cluj
Înregistrat: 23 Jun 2009
Mesaje: 193
Site web

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

shogun1, no problem. E ceva mai detaliat. Am avut suficient timp la dispozitie cand l-am scris wink

mark, merci! Am modificat.

Edit: In articolul vechi am omis utilizarea comenzii umask. Am scris azi un articol de completare: Controlul permisiunilor cu umask.

Editat ultima oară de Agkelos (16 Mar 2010 13:00:51)

Offline

 

#6 14 May 2010 22:16:38

dacian
Membru
Locaţie: middle of nowhere
Înregistrat: 10 Apr 2007
Mesaje: 904

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

@TARA22 , decat sa folosesc cum zici tu : "cd /home/$USER" mai bine folosesc DOAR "cd" , face exact acelasi lucru wink.

Offline

 

#7 08 Jul 2010 14:26:34

bijou
Membru nou
Locaţie: Iasi
Înregistrat: 10 Jan 2010
Mesaje: 3

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Propun si urmatorul link:
http://ss64.com/

Offline

 

#8 08 Jul 2010 16:57:23

shogun1
Membru
Înregistrat: 01 Apr 2009
Mesaje: 1213
Site web

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

@bijou: mulțumesc, dar e dat deja! big_smile Doar partea referitoare la bash, ceea ce ne interesează pe noi...

Offline

 

#9 10 Jul 2010 12:34:43

bijou
Membru nou
Locaţie: Iasi
Înregistrat: 10 Jan 2010
Mesaje: 3

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Scuze, dar nu am observat ca mai e postat linkul.

Offline

 

#10 01 Feb 2011 08:06:32

voicuioan
Membru
Locaţie: Cyprus
Înregistrat: 20 Nov 2010
Mesaje: 62

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Va multumesc pentru acest topic, este foarte folositor pentru incepatori.
Mi-a prins bine !

Offline

 

#11 01 Feb 2011 20:31:22

KernPanic
Membru nou
Locaţie: Suceava
Înregistrat: 27 Jan 2011
Mesaje: 10

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Buna treaba ! am mai aflat ceva
Multumesc!smile

Offline

 

#12 05 Feb 2011 18:36:39

nelu croitoru
Membru nou
Înregistrat: 02 Feb 2011
Mesaje: 1

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Sunt novice in Linux ubuntu ,iar acest articol e foarte folositor pentru a acumula ceva cunostinte despre folosirea ubuntu . Multumesc celor ce au colaborat aici . Stima

Offline

 

#13 14 Feb 2011 00:19:10

Spark
Membru
Înregistrat: 13 Feb 2011
Mesaje: 74

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

mersi pt ghid:)

Offline

 

#14 06 Jan 2012 13:49:12

Dragosh33
Membru nou
Înregistrat: 14 Dec 2011
Mesaje: 4

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

foarte bun ghidul, multumesc pentrul ajutorul unui incepator XD

Offline

 

#15 06 Jan 2012 14:38:40

big_bum
Membru
Locaţie: $HOME
Înregistrat: 30 Nov 2010
Mesaje: 2437
Site web

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

qq

Editat ultima oară de big_bum (13 Mar 2012 20:09:20)


Linuxul e ca femeile. Odata ce te-ai prins cum sa lucrezi cu el, vrei sa incerci mai multe distributii.
Nexus 5 kernel
Bumberry Pi - a blog running on a Raspberry Pi about Raspberry Pi running a blog.

Offline

 

#16 06 Jan 2012 17:58:24

shogun1
Membru
Înregistrat: 01 Apr 2009
Mesaje: 1213
Site web

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Zici c-ai citit cu atenție, ai? Nu e complicare, e explicarea folosirii ”legate” a comenzilor!!! tongue

PS: vezi și finalul, partea cu IMPORTANT...

Editat ultima oară de shogun1 (06 Jan 2012 18:13:52)

Offline

 

#17 28 Mar 2012 09:46:37

cypolaru
Membru nou
Locaţie: vulcan
Înregistrat: 05 Dec 2010
Mesaje: 11
Site web

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

O comanda de a putea vedea " conturile creeate " pe linux , daca se poate si stie cineva sa ma ajute plss . tare mi se pare ca am pe cineva ce foloseste mai multe conturi la mine in server .

Offline

 

#18 28 Mar 2012 10:22:53

Claudiu.
Membru
Locaţie: Timisoara
Înregistrat: 08 Apr 2009
Mesaje: 633
Site web

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Cod:

cat /etc/passwd

sau

Cod:

cat /etc/passwd | cut -d: -f1

Editat ultima oară de Claudiu. (28 Mar 2012 10:24:25)

Offline

 

#19 29 Mar 2012 16:22:51

vovab
Membru nou
Locaţie: Bucuresti
Înregistrat: 02 Jan 2011
Mesaje: 8

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

nu stiu daca aici pot primi ajutor:
nu mai pot scrie in /media/date (partitie ntfs (disck D sub win) care mergea pina mai ieri) si incercind sa modific dreprutile cu chmod primesc mesajul:
/media$ Ne pare rău, nu se pot schimba permisiunile lui „date”: Eroare la definirea drepturilor: Read-only file system

Editat ultima oară de vovab (29 Mar 2012 16:52:40)


Lenovo IdeaPad z560, 4G, 500 G, nVIDIA GEFORCE 1G.

Offline

 

#20 29 Mar 2012 16:29:51

ticridu
Membru
Locaţie: Slobozia
Înregistrat: 17 Sep 2010
Mesaje: 975

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Scrie în terminal gksudo nautilus, bagă parola și vezi dacă așa poți accesa ce ai pe partiția respectivă.

Offline

 

#21 29 Mar 2012 16:53:21

vovab
Membru nou
Locaţie: Bucuresti
Înregistrat: 02 Jan 2011
Mesaje: 8

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

nu e suficient sudo..... ?
am scris, a aparut tab-ul cu directoarele din /date. am incercat sa modific proprietati-permisiuni-acces fisiere si am primit acelasi mesaj.
am incercat si cu
chmod -rw /media/date
si am primit mesajul: read-only file system

Editat ultima oară de vovab (29 Mar 2012 16:57:47)


Lenovo IdeaPad z560, 4G, 500 G, nVIDIA GEFORCE 1G.

Offline

 

#22 29 Mar 2012 17:09:04

ticridu
Membru
Locaţie: Slobozia
Înregistrat: 17 Sep 2010
Mesaje: 975

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Încearcă asta:

Cod:

sudo chown user:user /date

unde user este userul tău.
Și apoi chmod.

Offline

 

#23 30 Mar 2012 10:44:49

Viorel.Dorel
Membru
Înregistrat: 20 Oct 2007
Mesaje: 149

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

Dacă zice read-only filesystem nu merge nici chmod nici chown.  Partiția e montată read-only.  Încearcă un restart, și dacă tot nu merge explică cum ai montat-o, poate cineva care se pricepe la ntfs te poate ajuta s-o montezi read-write.

În plus, ce vrei tu este chmod +rw, nu -, pentru că vrei să-ți dai drepturi, nu să le restrângi.

Offline

 

#24 30 Mar 2012 11:41:09

ocsi1970
Membru
Înregistrat: 19 Dec 2008
Mesaje: 54

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

De ce nu instalezi Storage Device Manager si poti monta NTFS.code:

Cod:

sudo apt-get install pysdm

Offline

 

#25 30 Mar 2012 14:56:53

wladypauly
Membru
Locaţie: Pascani
Înregistrat: 14 Jun 2011
Mesaje: 4822
Site web

Re: Comenzi şi drepturi de acces în GNU/Linux

@vovab - Sau poti face asa:
1. dai comanda

Cod:

sudo blkid

si apare ceva de genul

Cod:

/dev/sda1: UUID="2DAF59DA784423F1" TYPE="ntfs" 
/dev/sdb1: UUID="C2F4A40CF4A4052F" TYPE="ntfs" 
/dev/sdb2: UUID="0c95729c-7fb5-429d-b01e-96e562e6c9af" TYPE="ext4" 
/dev/sdb3: UUID="408a4893-8f9b-4cd0-8d31-71eecf3d7ee0" TYPE="swap" 
/dev/sdb4: UUID="89256ce8-4f29-411f-a8cf-4b416ef06110" TYPE="ext4"

Acolo cauti partitia NTFS care te intereseaza (cred ca a doua ari daca spui ca e D pe Windows). Apoi editezi fstab cu

Cod:

sudo gedit /etc/fstab

si scrii la sfarsit ceva de genul

Cod:

UUID =xxxxxxxxxxxxxx /media/SAVE ntfs,rw,user,auto,uid=1000 0 0

unde UUID = xxxxxxxx este corespunzator partitiei aflate la comanda dinainte. NU PUI si ghilimele.
Salvezi fstab si apoi dai comanda

Cod:

sudo mkdir /media/SAVE

pentru a face un folder in /media unde se monteaza partitia respectiva. Apoi

Cod:

sudo mount -a

Ca sa verifici daca s-a montat partitia, te duci in Places sau scrii in terminal

Cod:

cd /media/SAVE

Daca apare acolo tot ce aveai pe D, e OK.
Nota: SAVE e numele pe care il folosesc eu, tu poti pune orice vrei in locul lui.
Eu cu pysdm am avut probleme cu partitia /home si de aia ma feresc de el. Nu zic ca nu e bun, dar...


Răspunsul va fi pe măsura întrebării!
I am curious. Since I'm not a cat, that's not dangerous. House M.D.
(Adică ceva de genul „Curioșii mor repede, dar nu mor proști”)

Offline

 
Feed

Antet forum

Powered by FluxBB